dager igjen!

 

MENY

GENERELL INFORMASJON

Larvik Turn & IF har gleden av å invitere til NM Terrengløp i Bøkeskogen 6 og 7 april 2019.

Stevnekontor vil være i klubbhytta på Lovisenlund stadion, hvor også garderober befinner seg.

Det er ca 200 m fra stevnekontoret ned til Festplassen i Bøkeskogen, hvor start og målgang under NM øvelsene vil foregå.

Vi gjør oppmerksom på at Bøkeskogen sliter med sykdom på bøketrærne, og av den grunn er det adferdsbegrensninger i skogen. Det er kun lov å oppholde seg på oppgrusede stier.

Mer om dette kan leses på følgende link. (bruk denne linken https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/parker-og-friluftsliv/turomraader/boekeskogen/adferdsregler/ )

 

Vi ber om at alle, både aktive, ledere og tilskuere respekter dette, slik at vi kan overlate bøkeskogen som rekreasjonsområde og arena for arrangement til neste generasjon.

VÅRE SPONSORER

TERRENGLØP

NM

LARVIK   06-07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

COPYRIGHTS 2019  ©  LARVIK TURN & IF

PRODUSERT AV MYPORT.NO

dager igjen!
dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06-07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06 - 07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06-07 APRIL  2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

 

dager igjen!

TERRENGLØP

NM