dager igjen!

 

MENY

UTØVER-INFORMASJON

Informasjon til utøvere:

STEVNEKONTOR: Dette finner du i 2. etasje i klubbhytta på Lovisenlund. Stevnekontoret er opp lørdag fra kl 10.30 til 16.00 og søndag fra 10.30 til 13.30

 

STARTNUMMER: Startnummer hentes på stevnekontoret. Merk at det skal brukes startnummer både på front og rygg. Startnummer for stafett er merka med etappenummer. Det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe/utøver.

 

OPPROP/AVKRYSSING: Opprop skjer i sekretariatet i stevnekontoer. Personlig oppmøte senest en time før start på distansen. Konkurransedrakt og startnummer må vises.

Opprop for stafett ansees gjennomført når lagoppstilling er levert på stevnekontoret. Dette må skje senest 1 time før start, men det oppfordres at stafettlag innleveres allerede på lørdag, pga tiden det tar å få data inn i systemene.

 

INNMARSJ: Det vil ikke være innmarsj, men utøver må møte ved startsted senest 5 min før start.

 

GARDEROBER/TOALETTER: Garderober og toaletter finner du i 1. etasje i klubbhytta på Lovisenlund. Egen inngang for jenter og gutter er merket. Arrangøren kan ikke ta ansvar for det som blir oppbevart i garderoben.

 

BAGASJEROM: De som evt. ikke har noe sted å oppbevare bagasje, kan sette dette på stevnekontoret. Avtale med de som er tilstede.

 

 

1. Stevnekontor   2.  Premieutdeling   3.  Start   4.  Garderober  5 Utøversone

 

OPPVARMING: Det er mange flotte stier i Bøkeskogen, disse kan benyttes så lenge de er gruset. Det er ikke lov å løpe fritt i skogen pga sykdom på bøketrærne. Løp utenfor grusede stier vil kunne føre til spredning av sykdommen.

 

PREMIEUTDELING: Det blir gjennomført premieutdeling i ihht tidspunkter på arrangementets nettside (Se tidskjema på terrengnm.larvikturn.no) Premieutdeling vil foregå på scenen i Bøkeskogen, i umiddelbar nærhet til start og mål. Det er de tre første i hver klasse som skal til premieutdeling. Disse møter i utøversonen innenfor sperregjerdene 2 min før premieutdelingen.

 

Resultat service finnes på https://www.eqtiming.no/,  lørdagens arrangementet vil bli streamet på www.direktesport.no

Det vil ikke være stream av stafettene på søndagen.

 

PROTESTER – REGEL 146: Frist for å legge inn protest er 30 minutt etter at resultatlista er lagt ut på nettsiden. Protesten skal leverest på stevnekontoret. Protestgebyret er kr. 250 som skal betales kontant med innlevering av skriftlig protest.

 

 

SKRIV UT

VÅRE SPONSORER

TERRENGLØP

NM

LARVIK   06-07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

COPYRIGHTS 2019  ©  LARVIK TURN & IF

PRODUSERT AV MYPORT.NO

dager igjen!

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06-07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06 - 07 APRIL 2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

LARVIK  - 06-07 APRIL  2019 ARR. LARVIK TURN& IF

dager igjen!

TERRENGLØP

NM

 

dager igjen!

TERRENGLØP

NM